Gangbare en/of biologische landbouw

Gangbare en/of biologische landbouw

De stikstof – en de klimaat problematiek maken duidelijk dat de huidige gangbare landbouw de wereldvoedselvoorziening niet meer op een duurzame manier dient. Mijn kennis en ervaring met betrekking tot de draagkracht van onze natuurlijke hulpbronnen -lucht, land en water- zeggen dat alternatieven die aangedragen worden de wereldvoedselvoorziening niet kunnen garanderen. Ondanks hun lovenswaardige inspanningen om biologische processen maximaal te benutten, hebben biologische- of organische landbouw, agro-ecologische en kringloop landbouw onvoldoende potentie om zonder kunstmestgebruik de wereldbevolking te voeden. Daarom probeer ik voorstanders van biologische en van gangbare landbouw met elkaar in gesprek te brengen om tot samenwerking te komen voor een duurzame voedselvoorziening, in Nederland, in Afrika of waar dan ook. In dat verband organiseerde ik hier thuis, in het kader van Foodlog, zo’n gesprek. Foodlog is een digitale krant en platform m.b.t. voedsel, en beslaat het hele domein van producent tot consument.  Het verslag van het gesprek vindt u hier:  Samen naar een duurzamer wereldvoedselvoorziening

Dat verslag, ‘Een voedselproductiesysteem waarbij je van leeuwerik tot leeuwerik kunt blijven schoffelen’” werd besproken op de ledendag van Foodlog, september 2018.

Foodlog was ook één van de organisatoren van het congres Landbouw  zonder chemie?. Het werd gehouden in het complex van Koppert Biological Systems, één der grootste producenten van natuurlijke vijanden voor het bestrijden van ziekten en plagen. Mijn bijdrage daar was getiteld    “Durf het compromis te omarmen!” Dat werd ook de titel van de weergave in VORK van het interview dat Joost van Kasteren, de hoofdredacteur, mij afnam. Laten we het compromis omarmen Vork juni 2018. Een potentieel cruciale component van zo’n compromis is geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer, een technologie die ik in gesprekken en voordrachten promoot.

terug