Huidige activiteiten

Voorbeelden van huidige activiteiten

De hieronder gepresenteerde activiteiten betreft voorbeelden uit de periode sinds 2014, het jaar dat ik hertrouwde en weer terugkwam in Nederland, na een afwezigheid van 18 jaar. Uit de voorbeelden mag blijken dat mijn interesses breder zijn dan het Afrikaanse continent. Maar ik ben ook lid van de werkgroep  Bevolkingsgroei en Voedselzekerheid in Afrika, die als doel heeft de stereotype debatten over de bevolkingsgroei in Afrika naar een hoger, minder gepolariseerd, meer evenwichtig en vruchtbaar niveau tillen. Een specifieke bijdrage aan de werkgroep  Bevolkingsgroei en Voedselzekerheid Afrika betrof twee artikelen over de betekenis van de veehouderij voor de voedselzekerheid. Onder WELKOM vindt u ze en kunt u op de titels doorklikken.

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde ik hun commissie die moest oordelen over het voorstel dat was ingediend in reactie op de tender voor het Soil Fertility Grant Program. Dit programma voorziet er in om gedurende 10 jaar landen in de Sahel/West Afrika en in Centraal en Oost Afrika te ondersteunen bij het verbeteren en onderhouden van de bodemvruchtbaarheid. Er is van Nederlandse kant 200 miljoen euro mee gemoeid. Het verzoek betrof een voorstel m.b.t. de Sahel en West Afrika in het algemeen. Mijn Comments and suggestions zijn hier in te zien.

Ontmoeting met een oude bekende Oumou Camara in Nairobi

Op uitnodiging nam ik deel aan een brainstorming in Nairobi van de Afrikaanse Unie, georganiseerd en gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation. Het doel was het ontwikkelen van ideeën voor de topconferentie van Afrikaanse regeringsleiders in 2023 over bodemgezondheid, meststoffen en productiviteit van de landbouw in Afrika. Als lid van de technische werkgroep droeg ik na afloop bij aan het rapport Fertilizer and Soil Health in Africa: The Role of Fertilizer in Building Soil Health to Sustain Farming and Address Climate Change”. Vanlauwe, B. et al, 2023. IFDC, Muscle Shoals. 82 p.

Rogier van den Brink, een gepensioneerd expert van de Wereld Bank, nam mij een interview af over landbouwontwikkeling in Afrika. Het is er één uit een serie van vijf die als privé podcast de wereld ingaat.

Natuurinclusieve kringlooplandbouwOver ideaal en werkelijkheid. Analyse en reflecties

Recentste boek :  From fed by the world to food security (Afrikaanse landbouw)    

Gangbare en/of biologische landbouw?

Gefilmd interview over armoede en ontwikkeling in Afrika

Andere activiteiten, zoals voordrachten en publicaties, worden elders al genoemd. In 2022 en 2023 schreef ik (mee) aan 30 artikelen; het hield me aardig bezig.

terug