Recentste boek : From fed by the world to food security (Afrikaanse landbouw)

In 2019 uitgekomen: From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa

Dertig jaar nadat mijn werk zich ging focussen op Afrika, durfde ik mijn ideeën publiek te maken over het “waarom?” van het achterblijven van landbouwontwikkeling in Afrika. Met Kofi Debrah schreef ik “Improving african food security” (Special Volume on “Food, global market, national policies, and the international community”., SAIS Review. A Journal of International Affairs. Johns Hopkins University. Winter-Spring 2003. Vol. XXIII, no. 1. p. 153 – 170). Daarin stellen wij dat de “groene revolutie” grotendeels aan Afrika voorbij ging omdat de beroerde combinatie van arme bodems en moeilijke klimaten het onmogelijk dan wel erg moeilijk maakt kunstmest rendabel te gebruiken.

In het in 2019 uitgekomen boek From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africaworden de toen gegeven aanbevelingen voor landbouwontwikkeling verder uitgewerkt. Daarbij kreeg ik steun van Tom Schut (Plantaardige Productiesystemen, Wageningen Universiteit). Het hoofd van die afdeling, Professor Ken Giller, zorgde voor financiering van het boek. Hij was het ook die suggereerde om kleurenfoto’s in het boek op te nemen, om zo de doelgroep -bestuurders in Afrikaanse landen, in donor landen, internationale organisaties en NGO’s- te verleiden verder te lezen dan de samenvatting. Wil, mijn vrouw, ontwierp het kaft en zorgde voor een mooie opmaak!

Het boek is tijdens een mini-symposium van de vakgroep Plantaardige Productuctiesystemen Wageningen Universiteit, ten doop gehouden. Ik hield er een voordracht met als titel “Kunstmest voor vrede”. Deze voordracht is onlangs in het tijdschrift VORK gepresenteerd onder de titel “Geen wierook en mirre, maar kunstmest”. (klik hier voor pdf-file)

Na de presentatie gaf Michael Hailu, de directeur van het “Centrum voor technische samenwerking op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling (CTA)”, commentaar op het boek. Hij zorgde ook voor een presentatie van het boek op de CTA Blog:Healthy soils for African food security”

“Net voor deze presentatie hield Dick Veerman van Foodlog een kort interview met me: irrigatie-in-afrika-wat-een-nonsens.

Het boek gaat inmiddels de wereld in. Niek Thijssen, bedrijfsadviseur voor West-, Centraal- en Oost Afrika en Midden Oosten van Agriterra overhandigde het boek bijvoorbeeld aan de Minister van Landbouw van Niger.

Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) organiseerden een paar weken later een lunchmeeting onder de titel “Can Africa feed its rapidly growing population by 2050?

Maud van Merriënboer van de NVAS (Netherlands Association of African Studies) bezocht ons in Terwolde voor een interview: “About the importance of fertilizer for socio-economic development in Africa”. Het werd op 24 februari 2020 gepubliceerd.

terug