Prijzenkast

  • Ridder in de Orde van Oranje Nassau” voor inspanningen op

    De “Prijs voor Milieu & Ontwikkeling” bestond uit een geldbedrag en deze bronzen figuur, die de mens toont tussen een boom (het milieu) en een fabriek (de ontwikkeling)

    het gebied van ontwikkelingssamenwerking

  • Prijs voor Milieu & Ontwikkeling” van het Ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening en de « Association of Consulting Engineers of The Netherlands »

  • Hoofd Onderzoeker” van het IFDC (Internationaal Instituut voor Bodemvruchtbaarheid & Landbouwontwikkeling                                                                        
  • Diploma van erkenning” van het Malinese Ministerie van Landbouw (Bamako), voor adviezen op het gebied van landbouwkundig onderzoek                                                           
  • Erelid”van de Malinese Academie van Wetenschappen