Huidige activiteiten

Voorbeelden van huidige activiteiten

De hieronder gepresenteerde activiteiten betreft voorbeelden uit de periode sinds 2014, het jaar dat ik hertrouwde en weer terugkwam in Nederland, na een afwezigheid van 18 jaar. Uit de voorbeelden mag blijken dat mijn interesses breder zijn dan het Afrikaanse continent. Maar ik ben ook lid van de werkgroep  Bevolkingsgroei en Voedselzekerheid in Afrika, die als doel heeft de stereotype debatten over de bevolkingsgroei in Afrika naar een hoger, minder gepolariseerd, meer evenwichtig en vruchtbaar niveau tillen. Een specifieke bijdrage aan de werkgroep  Bevolkingsgroei en Voedselzekerheid Afrika betrof een notitie over de betekenis van de veehouderij voor de voedselzekerheid. Ten behoeve van geïnteresseerden in Francofoon Afrika werkte ik die notitie uit tot de studie Elevage et sécurité alimentaire en Afrique”.

Natuurinclusieve kringlooplandbouwOver ideaal en werkelijkheid. Analyse en reflecties

Recenste boek :  From fed by the world to food security (Afrikaanse landbouw)    

Gangbare en/of biologische landbouw?

Gefilmd interview over armoede en ontwikkeling in Afrika

Andere activiteiten, voordrachten en publicaties

terug