Huidige activiteiten

Voorbeelden van huidige activiteiten

De hieronder gepresenteerde activiteiten betreft voorbeelden uit de periode sinds 2014, het jaar dat ik hertrouwde en weer terugkwam in Nederland, na een afwezigheid van 18 jaar. Ik begin met de meest recente, de publicatie van een nieuw boek over de Afrikaanse landbouw. Onder de overige activiteiten zijn er ook die laten zien dat mijn interesse breder zijn dan het Afrikaanse continent. Naast de Afrikaanse voedselvoorziening, krijgen n.l. ook die van Nederland en van de wereld in het algemeen, hun problemen en hun verwevenheid aandacht.

Voor een totaaloverzicht van voordrachten, missies en studies sinds mijn pensionering in 2011, verwijs ik naar de paragraaf “Activiteiten” onder de kop “Leven en werk”.

Nieuw boek :  From fed by the world to food security (Afrikaanse landbouw)    

Gangbare en/of biologische landbouw?

Gefilmd interview over armoede en ontwikkeling in Afrika

Andere activiteiten, voordrachten en publicaties

Onze tuin 

terug