Huidige activiteiten

Voorbeelden van huidige activiteiten

De hieronder gepresenteerde activiteiten betreft voorbeelden uit de periode sinds 2014, het jaar dat ik hertrouwde en weer terugkwam in Nederland, na een afwezigheid van 18 jaar. Ik begin met de meest recente een advies m.b.t. de transitie van gangbare landbouw naar natuurinclusieve kringlooplandbouw in Nederland. Daarna de publicatie van een nieuw boek over de Afrikaanse landbouw en overige activiteiten waaruit blijkt dat mijn interesses breder zijn dan het Afrikaanse continent.

Een specifieke bijdrage aan de werkgroep  Bevolkingsgroei en Voedselzekerheid Afrika betrof een notitie over de betekenis van de veehouderij voor de voedselzekerheid. Ten behoeve van geïnteresseerden in Francofoon Afrika werkte ik die notitie uit tot de studie Elevage et sécurité alimentaire en Afrique”.

Natuurinclusieve kringlooplandbouwOver ideaal en werkelijkheid. Analyse en reflecties

Nieuw boek :  From fed by the world to food security (Afrikaanse landbouw)    

Gangbare en/of biologische landbouw?

Gefilmd interview over armoede en ontwikkeling in Afrika

Andere activiteiten, voordrachten en publicaties

Onze tuin 

terug