Overzicht activiteiten sinds mijn pensionering 

Overzicht van activiteiten sinds mijn pensionering 

Colleges & voordrachten

 • Duurzame voedselproductie (Leergang voor waardecreatie in voedselketens. Inkopers supermarkten)
 • Voedselzekerheid in Afrika. Geen wensdroom (Witte Paters & Witte Zusters, Heythuysen)
 • Differences in  speed of agricultural development (Shinshu University, Japan)
 • Kunstmest voor vrede (Plantaardige productiesystemen, Wageningen Universiteit)
 • De rol van vee voor het versnellen van de Afrikaanse landbouwontwikkeling (Gepensioneerde zuivelfabriek directeuren)
 • Hoe meer boeren, hoe minder te eten (Planbureau voor de Leefomgeving & Ministerie Buitenlandse Zaken)
 • Sustainable Ugandan food production (Mountains of the Moon University, Fort Portal, Uganda)
 • Landbouw zonder chemie? Durf het compromis te omarmen! (Koppert Biological Systems)
 • Steun landbouwontwikkeling in Noord Kameroen (PKN, Kerk Terwolde)
 • Negatieve neveneffecten van grootschalige uitbreiding van geïrrigeerde akkerbouw in Mali (Afgevaardigden van Ministeries & donoren. Bamako, Mali; en bureau MER, Utrecht)
 • Brood, vrijheid & waardigheid (It’s the food my friend. Rode Hoed, Amsterdam) Lees het verslag, het interview Foodlog of het interview Trouw.
 • Landbouw, armoede & vluchtelingen (GroenLinks, Voorst)
 • Terug naar het paradijs, Biologische landbouw in strijd tegen honger in Noord Ghana? (Ecologische landbouwprojecten Noord Ghana, Wageningen)
 • De agro-ecologische oplossing !? Agro-ecological intensification of agricultural systems in the African Highlands (CIALCA conferentie, Kigali, Rwanda).
 • Agroforesterie en verbetering van de landbouwproductie. Extensief of intensief? (Lumumbashi, DR Kongo)

Missies

 • Soil health, fertilizers and agriculturel productivity (Brainstorming African Union, Nairobi)
 • Zuid Kivu, DR Kongo. College cyclus Universiteit Bukavu m.b.t. geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer.
 • Noord Kivu, DR Kongo. Bijdrage aan congres over duurzaam energiegebruik via hout.
 • Rwanda. College cyclus Universiteit Ruhengeri m.b.t. de formulering van ontwikkelingsprojecten.
 • Ivoorkust. Bijdrage aan de eerste conferentie m.b.t.  Afrikaans landbouwkundig onderzoek  m.b.t. voedsel en voeding.
 • Naar Mali en Oeganda m.b.t. terreinen als bodemvruchtbaarheid beheer, intensivering akkerbouw en veehouderij, milieu effect rapportage in relatie tot uitbreiding van de geïrrigeerde akkerbouw …..

Offer4Studies & publicaties

 • Veehouderij in Afrika
 • De rol van bomen op akkers: kunstmest vermijden of stimuleren?
 • Congolese landbouwontwikkeling via verbetering positie boerinnen*
 • Micro-dosering van kunstmest in de context van agroforestry in de Sahel
 • De tractor als obsessie ; de potentie van landbouwmechanisatie in Burundi, DR Congo & Rwanda*
 • De agro-ecologische oplossing !? Voedselzekerheid en armoedebestrijding in sub-Sahara Afrika*
 • Welk type landbouw kan de groeiende wereldbevolking voeden?*
 • Afrikaanse gronden zijn zooo… vruchtbaar*
 • Samenwerking akkerbouwers en veehouders in de Sahel. Integratie van akkerbouw & veeteelt als business model*
 • Rundvee twee à drie maal meer melk doen produceren in de Grote Meren Regio in het hart van Afrika*.
 • Ex-ante studie economische studie naar de voordelen van intensieve agroforesterie in Burundi, Oost DR Kongo en Rwanda*.

* Publicaties of rapporten beschikbaar op verzoek

terug