Nieuw boek : From fed by the world to food security (Afrikaanse landbouw)

Zojuist uitgekomen: From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa

Dertig jaar nadat mijn werk zich ging focussen op Afrika, durfde ik mijn ideeën publiek te maken over het “waarom?” van het achterblijven van landbouwontwikkeling in Afrika. Met Kofi Debrah schreef ik “Improving african food security” (Special Volume on “Food, global market, national policies, and the international community”., SAIS Review. A Journal of International Affairs. Johns Hopkins University. Winter-Spring 2003. Vol. XXIII, no. 1. p. 153 – 170). Daarin stellen wij dat de “groene revolutie” grotendeels aan Afrika voorbij ging omdat de beroerde combinatie van arme bodems en moeilijke klimaten het onmogelijk dan wel erg moeilijk maakt kunstmest rendabel te gebruiken.

In het zojuist uitgekomen boek From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africaworden de toen gegeven aanbevelingen voor landbouwontwikkeling verder uitgewerkt. Daarbij kreeg ik steun van Tom Schut (Plantaardige Productiesystemen, Wageningen Universiteit). Het hoofd van die afdeling, Professor Ken Giller, zorgde voor financiering van het boek. Hij was het ook die suggereerde om kleurenfoto’s in het boek op te nemen, om zo de doelgroep -bestuurders in Afrikaanse landen, in donor landen, internationale organisaties en NGO’s- te verleiden verder te lezen dan de samenvatting. Wil, mijn vrouw, ontwierp het kaft en zorgde voor een mooie opmaak!

Het boek is tijdens een mini-symposium van de vakgroep Plantaardige Productuctiesystemen Wageningen Universiteit, ten doop gehouden. Ik hield er een voordracht met als titel “Kunstmest voor vrede”. Net voor deze presentatie hield Dick Veerman van Foodlog een kort interview met me: irrigatie-in-afrika-wat-een-nonsens