Andere voordrachten en publicaties

Andere voordrachten en publicaties

Naast de al genoemde voordrachten waren er andere gelegenheden om ideeën aan de man te brengen. Voor leerlingen van het Zone College die naar Oeganda waren geweest of nog gaan, hun ouders en docenten, presenteerde ik “Hoe meer boeren, hoe minder te eten”. Voor een door de RABOBank georganiseerde bijeenkomst van organisaties in en rond Deventer die in  Oeganda werken sprak ik over “Duurzame landbouw in Oeganda”.  En op de “Zendingszondag” van de PKN-kerk in Terwolde over “Steun landbouwontwikkeling in Noord Kameroen”.

Ondertussen is het voornemen bij mijn pensioen eind 2011, om nog twee onderwerpen goed op papier te zetten en te doen publiceren, bijna gerealiseerd. Ik hield een voordracht op het 4e “European Agroforestry Congres” onder de titel “Bomen om kunstmestgebruik te vermijden of te stimuleren”. In het verslag van het congres is een uitgewerkte tekst gepubliceerd  Trees to avoid or trees to support fertilizer use

Begin 2019 hoop ik een veel grotere klus af te ronden; een studie met als eindresultaat een publicatie met als titel “Van gevoed door de wereld naar voedselveiligheid”. Versnellen van landbouwontwikkeling in Afrika bezuiden de Sahara”. Het door Cafe Weltschmerz gefilmde interview was hier een voorproef van (zie elders onder deze knop).

terug