Opleiding duurzame landbouw, Nederland en Oeganda

Opleiding duurzame landbouw, samenwerking Nederland en Oeganda

Advies aan AOC-Oost Twello

Meer dan praten over deze materie is mijn steun aan het Zone College in Twello, het vroegere AOC-Oost dat opgegaan is in een groot complex van MBO, VMBO en hogere vormen van op landbouw en milieu gerichte opleidingen. Sinds enkele jaren help ik de hoofdverantwoordelijke van een samenwerkingsprogramma met opleidingen in Oeganda. Daarbij wordt een actieve rol gespeeld door stagiaires van het Zone College en hun Oegandese collega’s.

Op verzoek ging ik  in juli 2018 naar Oeganda om de lokale partnerinstellingen te leren kennen, het programma beter handen en voeten te geven, en met studenten en docenten te werken.  Het bezoek gold een vanuit Nederland financieel gesteunde scholengemeenschap in Bukomansimbi, en de Mountains of the Moon University in Fort Portal, die de landbouw afdeling van die scholengemeenschap steunt.

Op beide locaties gaf ik voordrachten, met aandacht voor het nut van een model schooltuin, en voor de promotie van ‘mijn’ geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer en de rol daarin van kunstmest. Ik werkte er een voorstel uit voor een model schooltuin met een meerjarige vergelijkende studie van biologische teelt en productie onder geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer. Meer dan in welk ander Afrikaans land dan ook, wordt in Oeganda de biologische landbouw gepromoot. Op  2% van het akkerareaal wordt het in de praktijk gebracht.

terug