Durf het compromis omarmen

Durf het compromis te omarmen

Deze aanpak van onze eigen tuin is een voorbeeld van wat ik promoot bij mijn inspanningen om voorstanders van biologische en van gangbare landbouw met elkaar in gesprek te brengen om tot samenwerking te komen voor een duurzame voedselvoorziening, in Nederland, in Afrika of waar dan ook. In dat verband organiseerde ik hier thuis, in het kader van Foodlog, zo’n gesprek. Foodlog is een digitale krant en platform m.b.t. voedsel, en beslaat het hele domein van producent tot consument.  Het verslag van het gesprek, “Samen naar een duurzamer wereldvoedselvoorziening vindt u hier:  Samen naar een duurzamer wereldvoedselvoorziening Terwolde Gesprek

‘Een voedselproductiesysteem waarbij je van leeuwerik tot leeuwerik kunt blijven schoffelen’” werd besproken op de ledendag van Foodlog, afgelopen september.

Foodlog was ook één van de organisatoren van het congres Landbouw  zonder chemie?. Het werd gehouden in het complex van Koppert Biological Systems, één der grootste producenten van natuurlijke vijanden voor het bestrijden van ziekten en plagen. Mijn bijdrage daar was getiteld    “Durf het compromis te omarmen!” Dat werd ook de titel van de weergave in VORK van het interview dat Joost van Kasteren, de hoofdredacteur, mij afnam. Laten we het compromis omarmen Vork juni 2018

terug