Nieuws

Voorbeelden van activiteiten sinds  mijn pensionering eind 2011

Mijn vrouw Wil en ik besloten om onze individuele web-sites, ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, nog een tijdje aan te houden en te gebruiken voor onze individuele bezigheden. Zie  www.kroonwoordendaad.nl

Dat zou de suggestie kunnen wekken van sterk gescheiden levens. Niets is minder waar; de betrokkenheid bij elkaars activiteiten is groot. Onder deze knop Nieuws presenteer ik een keuze uit mijn activiteiten van het laatste jaar.

Onze tuin 

                                                             

Durf het compromis te omarmen

Opleiding duurzame landbouw, samenwerking Nederland en Oeganda

Gefilmd interview over armoede en ontwikkeling in Afrika

Andere voordrachten en publicaties

 

terug