Kennis & ervaring

Enkele voorbeelden van activiteiten sinds pensionering in 2011

Colleges & voordrachten

 • Colleges Geïntegreerd bodemvruchtbaarheidsbeheer & Onderzoek planning in onderwijs context (Universiteiten in DR Congo & Rwanda)
 • De agro-ecologische oplossing!? Congres over intensivering van landbouwsystemen in Afrika’s Hooglanden (Kigali, Rwanda)*
 • Landbouwontwikkeling via verbetering van de positie van boerinnen. Publieke voordracht in Bukavu, Goma & Butembo (DRC) en in Kigali (Rwanda)*
 • Intensivering van de landbouw via geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer (Lumumbashi, DR Congo)
 • Vegetatiedynamiek in de Sahel. Planbureau voor de leefomgeving (Bilthoven)
 • Integratie akkerbouw & veehouderij in de Sahel, voor sociaaleconomische stabiliteit (100ste geboortedag René Dumont, Parijs)*
 • De les van de Drentse es* en ketenontwikkeling in Rwanda (Vredeseilanden Leuven, België)
 • Bruggen slaan tussen agro-ecologische benaderingen en conventionele landbouwtechnieken. Intensieve agroforestry als voorbeeld. 1ste conferentie van Afrikaans onderzoek m.b.t. landbouw, voedsel en voeding. (Yamoussoukro, Ivoorkust)*
 • Negatieve neveneffecten van grootschalige uitbreiding van geïrrigeerde akkerbouw in Mali (Afgevaardigden van Ministeries & donoren. Bamako, Mali; MER bureau, Utrecht)
 • Brood, vrijheid & waardigheid (It’s the food my friend. Rode Hoed, Amsterdam) Lees het verslag, het interview Foodlog of het interview Trouw.
 • Landbouw, armoede & vluchtelingen (GroenLinks, Voorst)
 • Biologische landbouw in strijd tegen honger in Noord Ghana? (Ecologische landbouwprojecten Noord Ghana, Wageningen)

Missies

 • naar DR Congo, Ivoorkust, Mali & Rwanda
 • b.t. terreinen als bodemvruchtbaarheid beheer, intensivering veehouderij, gender gelieerde verschillen, agroforestry, milieu effect rapportage i.r.t. uitbreiding van de geïrrigeerde akkerbouw …..

Offer4Recente studies & publicaties

 • Congolese landbouwontwikkeling via verbetering positie boerinnen*
 • Micro-dosering van kunstmest in de context van agroforestry in de Sahel
 • Ex-ante studie naar productiviteit en rentabiliteit van intensieve agroforestry in het hart van Afrika*
 • De tractor als obsessie ; de potentie van landbouwmechanisatie in Burundi, DR Congo & Rwanda*
 • De agro-ecologische oplossing !? Voedselzekerheid en armoedebestrijding in sub-Sahara Afrika*
 • Welk type landbouw kan de groeiende wereldbevolking voeden?*
 • Afrikaanse gronden zijn zooo… vruchtbaar*
 • Samenwerking akkerbouwers en veehouders in de Sahel. Integratie van akkerbouw & veeteelt als business model*
 • Rundvee twee à drie maal meer melk doen produceren in de Grote Meren Regio in het hart van Afrika*.

* Publicaties of rapporten beschikbaar op verzoek