Publicaties

.About
Coauteur van 7 boeken. Bijdrages aan 12 andere boeken; schrijver van meer dan 50 wetenschappelijke publicaties en van honderden populaire artikelen, onderzoeks- en adviesrapporten. De titels worden in de te downloaden PdF-file (hier op klikken) gepresenteerd onder de hierna gegeven kopjes. Ze geven een beeld van mijn interesses, kennis en ervaringen. De publicaties worden op verzoek toegezonden voor zover er digitale versies van beschikbaar zijn.

Agroforestry

Akkerbouw

Biologische / duurzame landbouw

Bodemverbeteraars & kunstmest

Bekalken

Diversen

Geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer

Gender

Koolstof sekwestratie

Kunstmest

Landbouw intensivering

Landgebruiksrechten

Milieu & ontwikkeling

Radiobiologie

Rots fosfaat

Veeteelt

Visserij

Vlinderbloemigen (in akkerbouw & weiden)

Weidebeheer

Woestijnbestrijding