Prijzenkast

.About5.1

  • Ridder in de Orde van Oranje Nassau” voor inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
  • Prijs voor Milieu & Ontwikkeling” van het Ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening en de « Association of Consulting Engineers of The Netherlands »
  • Hoofd Onderzoeker” van het IFDC (Internationaal Instituut voor Bodemvruchtbaarheid & Landbouwontwikkeling
  • Diploma van erkenning” van het Malinese Ministerie van Landbouw (Bamako), voor adviezen op het gebied van landbouwkundig onderzoek