Welkom

AgroBioAfrica – Henk BremanHome

Bruggenbouwer tussen agro-ecologische benaderingen en conventionele technieken voor een duurzame landbouw

Laatste publicatie: In opdracht van Agrio, uitgeverij van diverse digitale landbouwbladen schreef ik aan het eind van het jaar 2017 een brief aan de Minister van landbouw. Lees de brief hier.

Tijdens een groot deel van mijn professionele leven concentreerde ik mij als agrobioloog op milieu en ontwikkeling in sub-Sahara Afrika. In wisselwerking met andere deskundigen, boeren, politici, autoriteiten en handelaren, bouwde ik kennis en ervaring op m.b.t. intensivering van akkerbouw & veehouderij, geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer, agroforestry & visserij, beheer van natuurlijke weiden en terugdringen van verwoestijning. Cruciaal daarbij zijn het zwaluwstaarten van sociaaleconomische & agro-ecologische factoren, landgebruiksrechten & gender gelieerde verschillen. Daaraan werkte ik via onderzoek en onderwijs, en in het kader van ontwikkelingssamenwerking programma’s.

Die kennis en ervaring gebruik ik ook nu nog in het denken over vragen rond het voeden van de wereldbevolking. Belangrijke insteken daarbij zijn de draagkracht van de natuurlijke hulpbronnen voor de mens en zijn vee, optimaal gebruik van die hulpbronnen en deze versterken met externe productiemiddelen. Ik houd er van mijn ervaringen met anderen te delen en mijn kennis via discussies te scherpen.

UNESCO (Parijs), het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO; Wageningen) en het Internationaal Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en Landbouwontwikkeling (IFDC; USA) maakten het me mogelijk mij 40 jaar met plattelandsontwikkeling in Afrika bezig te houden. Meer dan de helft van die tijd woonde ik daar ook. Na mijn pensioen ging ik nog drie jaar als ZZPer door met dat werk en maakte ik nog negen reizen naar vier Afrikaanse landen.

Sinds 2014, na bijna 20 jaar afwezigheid, ben ik terug in Nederland. Gelukkig getrouwd (www.kroonwoordendaad.nl) en neergestreken op een prachtig plekje aan de IJssel in Gelderland. Ik hoef niet zo nodig meer te werken, anders dan in eigen tuin, maar ik kan het niet laten om te blijven lezen en studeren, omdat mondiale voedselzekerheid zo breed en actueel is en meer dan ooit uitdaagt tot nadenken. Met anderen die overlappende interesses hebben, binnen en buiten mijn vakgebied, wil ik blijven praten en discussiëren om bij te dragen aan ontwikkeling van duurzame hoogproductieve landbouw.

Zoals blijkt onder het kopje “Kennis & ervaring” ga ik dan ook gewoon door met het op verzoek geven van lezingen of colleges, en met het schrijven van publicaties. Mijn “Professionele geschiedenis” is onder dit kopje te vinden, terwijl ik mijzelf algemener presenteer onder “Leven & werk”. Daar vind je ook de titels van alle publicaties. Bij interesse en beschikbaarheid van digitale versies, stuur ik ze met plezier toe.

Home2