Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten sinds  mijn pensionering eind 2011:

Colleges & voordrachten

 • Hoe meer boeren, hoe minder te eten (Zone College, Twello)
 • Duurzame landbouw in Oeganda (RABOBank-Deventer)
 • Sustainable Ugandan food production (Mountains of the Moon University, Fort Portal, Uganda)
 • Landbouw zonder chemie? Durf het compromis te omarmen! (Koppert Biological Systems)
 • Steun landbouwontwikkeling in Noord Kameroen (PKN, Kerk Terwolde)
 • Negatieve neveneffecten van grootschalige uitbreiding van geïrrigeerde akkerbouw in Mali (Afgevaardigden van Ministeries & donoren. Bamako, Mali; en bureau MER, Utrecht)
 • Brood, vrijheid & waardigheid (It’s the food my friend. Rode Hoed, Amsterdam) Lees het verslag, het interview Foodlog of het interview Trouw.
 • Landbouw, armoede & vluchtelingen (GroenLinks, Voorst)
 • Terug naar het paradijs, Biologische landbouw in strijd tegen honger in Noord Ghana? (Ecologische landbouwprojecten Noord Ghana, Wageningen)

Missies

 • Naar Mali en Oeganda m.b.t. terreinen als bodemvruchtbaarheid beheer, intensivering akkerbouw en veehouderij, milieu effect rapportage in relatie tot uitbreiding van de geïrrigeerde akkerbouw …..

Offer4Recente studies & publicaties

 • De rol van bomen op akkers: kunstmest vermijden of stimuleren?
 • Op verzoek van Agrio, uitgeverij van diverse digitale landbouwbladen, schreef ik aan het eind van het jaar 2017 een brief aan de Minister van Landbouw. Lees de brief hier.
 • Congolese landbouwontwikkeling via verbetering positie boerinnen*
 • Micro-dosering van kunstmest in de context van agroforestry in de Sahel
 • De tractor als obsessie ; de potentie van landbouwmechanisatie in Burundi, DR Congo & Rwanda*
 • De agro-ecologische oplossing !? Voedselzekerheid en armoedebestrijding in sub-Sahara Afrika*
 • Welk type landbouw kan de groeiende wereldbevolking voeden?*
 • Afrikaanse gronden zijn zooo… vruchtbaar*
 • Samenwerking akkerbouwers en veehouders in de Sahel. Integratie van akkerbouw & veeteelt als business model*
 • Rundvee twee à drie maal meer melk doen produceren in de Grote Meren Regio in het hart van Afrika*.

* Publicaties of rapporten beschikbaar op verzoek

terug