Welkom

AgroBioAfrica – Henk BremanHome

Bruggenbouwer tussen agro-ecologische benaderingen en conventionele technieken voor een duurzame landbouw

Tijdens een groot deel van mijn professionele leven concentreerde ik mij als agrobioloog op milieu en ontwikkeling in sub-Sahara Afrika.  In wisselwerking met anderen, bouwde ik kennis en ervaring op m.b.t. intensivering van akkerbouw & veehouderij, geïntegreerd bodemvruchtbaarheid beheer, agroforestry & visserij, beheer van natuurlijke weiden en terugdringen van verwoestijning. Cruciaal daarbij zijn het zwaluwstaarten van sociaaleconomische & agro-ecologische factoren. Daaraan werkte ik via onderzoek en onderwijs, en in het kader van ontwikkelingssamenwerking programma’s.

Die kennis en ervaring gebruik ik ook nu nog in het denken over vragen rond het voeden van de wereldbevolking. Belangrijke insteken daarbij zijn de draagkracht van de natuurlijke hulpbronnen voor de mens en zijn vee, optimaal gebruik van die hulpbronnen en deze versterken met externe productiemiddelen. Ik houd er van mijn ervaringen met anderen te delen en mijn kennis via discussies te scherpen.

UNESCO (Parijs), het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek ( Wageningen) en het Internationaal Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en Landbouwontwikkeling (USA) maakten het me mogelijk mij 40 jaar met plattelandsontwikkeling in Afrika bezig te houden. Meer dan de helft van die tijd woonde ik daar ook. Na mijn pensioen, eind 2011, ging ik als ZZPer door met dat werk en maakte ik nog negen reizen naar vier Afrikaanse landen. Ter ondersteuning liet ik deze website maken.

Zoals blijkt onder de kopjes “Nieuws” en , ga ik door met het op verzoek geven van lezingen, colleges en interviews en met studies en het schrijven van publicaties. Mijn “Professionele geschiedenis” is onder het betreffende kopje te vinden, terwijl ik mijzelf algemener presenteer onder “Leven & werk”. Daar vind je ook een literatuurlijst met de titels van alle publicaties. Onder het subkopje “publicaties” is er ook de mogelijkheid twee films uit het verleden te bekijken, één over mijn werk (“Hoop voor de Sahel”) en één die ik zelf maakte over de half-nomadische veehouderij in Mali (“Op eigen benen”). Bij interesse en beschikbaarheid van digitale versies van documenten, stuur ik ze met plezier toe. Gebruik Contact) om het te vragen of om met mij om een andere reden in contact te komen.

Sinds 2014, na bijna 20 jaar afwezigheid, ben ik terug in Nederland. Gelukkig getrouwd met Wil Kroon, (www.kroonwoordendaad.nl) en neergestreken op een prachtig plekje aan de IJssel in Gelderland. Ik hoef niet zo nodig meer te werken, anders dan in eigen tuin, maar ik kan het niet laten om te blijven lezen en studeren, omdat mondiale voedselzekerheid zo breed en actueel is en meer dan ooit uitdaagt tot nadenken. Met anderen die overlappende interesses hebben, binnen en buiten mijn vakgebied, wil ik blijven praten en discussiëren om bij te dragen aan ontwikkeling van duurzame hoogproductieve landbouw.